Zaharia

Desi este mult mai scurtã, cartea lui Zaharia poate fi asezatã alãturi de profetiile lui Isaia, Daniel si Ezechiel în ceea ce priveste bogãtia de informatii asupra „vremurilor viitoare". Împreunã, aceste patru cãrti sînt corespondentul Apocalipsei din Noul Testament.

Titlul: Cartea poartã numele autorului ei. „Zekar-Iah" se traduce prin: „Dumnezeu îsi aduce aminte", nume cum nu se poate mai potrivit pentru cel ce anuntã reînceperea vremurilor de binecuvîntare asupra Israelului.

Autorul: Zaharia este un nume dat copiilor nãscuti la bãtrînete. În textul Scripturii ne întîlnim cu nu mai putin de 29 de personaje care au purtat aceastã numire.

Profetul Zaharia a fost „fiul lui Berechia, fiul lui Ido" (Zah. 1:1). Ca si predecesorii sãi, Ieremia si Ezechiel Zaharia a apartinut neamului preotesc (Ezra 51; 6:14; Neemia 12:4, 16). El a fost nãscut în Babilon si cînd împãratul Cir a dat decretul reîntoarcerii, a venit împreunã cu bunicul sãu înapoi în Palestina. A fost chemat de Dumnezeu la slujba profetiei încã de tînãr (Zah. 2:4) si a activat la început împreunã cu mai vîrstnicul Hagai (Ezra 5:l; 6:14). Lucrarea lui s-a întins pe o perioadã de 3 ani de zile. Domnul Isus ne spune în Matei 23:35 cã Zaharia a fost „omorît între Templu si altar", sfîrsind la fel cu un alt purtãtor al aceluiasi nume (2 Cron. 24:20-21).

Data: Împreunã cu Zorobabel, cãpetenia poporului, Iosua, marele preot si Hagai profetul, Zaharia a fost folosit de Dumnezeu în Ierusalim începînd cu anul 520 î.Cr.

Contextul scrierii: Ca si Hagai, Zaharia este un profet al reconstructiei. El este ridicat de Dumnezeu sã vorbeascã evreilor care se întorseserã în Palestina dupã cei 70 de ani petrecuti în robia Babilonianã.

Altãdatã un neam puternic si vestit, evreii ajunseserã sã locuiascã în tara lor doar datoritã bunãvointei unui stãpînitor al lumii de atunci. Situtia lor materialã, politicã si socialã era vrednicã de toatã mila. În acest context, Dumnezeu i-a folosit pe Hagai si Zaharia sã le spunã celor întorsi din Babilon cã nu trebuie sã se opreascã la prezentul dezolant, ci trebuie sã spere si sã lucreze pentru viitorul glorios pe care li l-a pregãtit Iehova. Hagai a avut un mesaj aspru si critic; prin Zaharia, Dumnezeu a lucrat altfel: mesajul lui Zaharia a trecut repede peste neajunsurile prezentului descoperindu-le viitorul strãlucit care îi asteaptã. Zaharia este un vestitor al slavei si al lucrãrilor lui Mesia.

Continutul cãrtii: Pentru a descrie planurile viitoare pe care le-a fãcut Dumnezeu cu poporul ales, Zaharia â folosit o sene de opt vedenii, patru predici si douã rostiri profetice. Primele 8 capitole ale cãrtii au fost scrise ca o încurajare a poporului în lucrarea de rezidire a Templului. Ultimele 6 capitole au fost adãugate dupã terminarea reconstructiei si prevestesc lucrarea lui Dumnezeu prin Mesia. Mesajul din cartea lui Zaharia a trecut de la stãpînirea popoarelor strãine la stãpînirea lui Mesia, de la pedeapsã la vremuri de pace si de la nelegiure la trãirea în sjîntenia prezentei Domnului.

Cuvinte cheie si teme caracteristice: în cartea lui Zaharia existã o extraordinar de amãnuntitã prezentare a lucrãrii lui Mesia:

Cristos, „Odrasla" - Zah. 3:8
Cristos, „Robul Domnului" - Zah. 3:8
Intrarea în Ierusalim cãlare pe un mãgãrus - Zah. 9:9
Cristos, „Pãstorul cel bun" - Zah. 9:16; 11:11
Cristos, pãstorul lovit cu oile risipite - Zah. 13:7
Cristos, vîndut pe 30 de arginti, 11:12-13
Cristos cu mîinile strãpunse - Zah. 12:10
Cristos, Mîntuitorul poporului Sãu - Zah. 12:10; 13:1
Cristos, rãnit în casa celor ce-L iubeau - Zah. 13:6
Cristos, se întoarce pe muntele Mãslinilor - Zah. 14:3-8
Cristos, încoronat la venirea Lui - Zah. 14

Mesajul peste veacuri: În afarã de confirmarea lui Isus din Nazaret ca Mesia prin împlinirea profetiilor sale, Zaharia ne oferã si o lectie de spiritualitate în textul din capitolul 7. O delegatie venitã din partea oamenilor din Betel îl întrebaserã dacã trebuiesc reluate ritualurile sãrbãtoresti de altãdatã. Rãspunsul dat atunci de Zaharia este o lectie care nu si-a pierdut nici astãzi valabilitatea: Sãrbãtorile fãrã suportul unei vieti de ascultare fatã de Domnul sînt fãrã nici o valoare înaintea ochilor Lui.

SCHITA CÃRTII

I. PROFETII DE ÎNCEPUT 1 - 8
a. Chemare la pocãintã, 1:1-6
b. Vedenia cãlãretilor, 1:7-17
c. Vedenia celor patru coarne, 1:18-21
d. Vedenia celui cu cumpãna, 2:1-13
e. Vedenia marelui preot, 3:1-10
f. Vedenia sfesnicului de aur, 4:1-14
g. Vedenia sulului de carte zburãtor, 5:1-4
h. Vedenia femeii cu efa, 5:5-11
i. Vedenia celor 4 care, 6:1-8
î. Încoronarea lui Iosua, 6:9-15
j. Posturi si binecuvîntãri 7:1 - 8:23

II. PROFETII TÎRZII 9-14
a. Sosirea Împãratutui-Pãstor, 9-10
b. Rãnirea si uciderea Împãratui-Pãstor, 11
c. Biruinta finalã si încoronarea în slavã, 12-14