Neemia

Exilul babilonian a semnat actul de deces al limbii ebraice vechi. Poporul nãscut în robie si-a însusit limba cu caractere aramaice. De aici s-au tras o seamã de dificultãti legate de educatia religioasã. Cu unele dintre ele ne vom întîlni în cartea Neemia.

Titlul: Cartea poartã numele personajului ei principal. Neemia a fost unul dintre evreii rãmasi în „diaspora" (rãspîndire) atunci cînd împãratul Cir a dat evreilor decretul de întoarcere în tara promisã. El a ocupat functia de paharnic al împãratului Artarxerxes, o pozitie de onoare si de mare influentã asupra deciziilor imperiale. Acest Artaxerxes a avut-o ca mamă vitregã pe Estera, printesa iudeicã care trãia fãrã îndoialã în perioada de timp acoperitã de aceastã carte. Probabil cã influenta ei l-a ajutat pe Neemia sã ocupe aceastã funcţie înaltã în ierarhia de la curtea împãrãteascã.

Autorul: Fãrã nici o îndoialã cã pãrtile scrise la persoana a-I-a sînt scrise de Neemia însuşi. (De la cap. 1 la 7 si de la 12:27 la 13:31 care marcheazã sfîrsitul cãrtii). Restul poate fi ușor contributia cãrturarului Ezra, asa cum am arãtat deja în introducerea făcută la cartea care-i poartã numele.

Data: Cu aproximatie, anul 430 î.Cr. Prima venire a lui Neemia la Ierusalim „în luna Nisan, anul al douãzecelea al împãratului Artaxerxe", a fost stabilitã de Societatea Astronomicã Britanicã ca 14 Martie 445 î.Cr. A doua venire a lui Neemia la Ierusalim a avut loc în „al treizeci si doilea an al împãratului Artaxerxe", ceea ce înseamnã anul 432 î.Cr.

Contextul istoric: Asa cum am arãtat, Neemia a sosit pentru prima datã la Ierusalim în anul 445 î.Cr. „Rãmãsita" iudeilor întorsi din robie se afla deja în tarã de aproximativ 90 de ani. Zorobabel si generatia lui muriserã între timp. În locul lor trãia acum o altã generatie, în cei 90 de ani de vietuire în Israel, evreii reconstruiserã Templul, e drept cu dimensiuni mult mai mici si mai modeste decît fosta constructie ridicatã de Solomon. Întreaga lucrare durase numai patru ani, patru luni si zece zile (Hagai 1:15 si Ezra 6:15). Dupã alti 60 de ani venise în Ierusalim si Ezra însotit de 2.000-3.000 de oameni (Ezra 8:1-14). Conditiile morale si spirituale în care trãiau evreii erau de plîns. Mai marii poporului, preotii, levitii si multi din popor contractaserã cãsãtorii mixte cu femeile din neamurile idolatre din jur. Chiar dacă nu a produs o întoarcere totalã spre idolatrie, aceastã conditie încuraja practicarea ei pe teritoriul Israelului. Mai mult, stricarea puritãtii neamului punea în pericol însãsi existenta lui distinctã în istorie. Nu este de mirare cã Ezra s-a umplut de consternare si de mînie (Ezra 9:3-15).

Acum, dupã alti 12 ani, se întoarce la Ierusalim Neemia. Situatia gãsitã de el nu este mai putin tragicã. Zidurile cetăţii erau încă în ruinã, iar poporul era fără viziune si fără vlagã, departe de strãlucirea care ar fi trebuit sã-i încununeze destinul mesianic.

Continutul cãrtii: Obiectivul vizitei lui Neemia a fost rezidirea zidurilor Ierusalimului. Am vãzut cum cartea lui Ezra a fost împãrtitã în două sectiuni majore: refacerea Templului si refacerea vietii de închinãciune. Acum cartea lui Neemia se împarte similar în: refacerea zidurilor cetăţii (Neemia 1-4) si restaurarea poporului în ascultare si împlinire a Legii (Neemia 7-13). Cãrturarul Ezra este ajutorul lui Neemia în lucrarea de citire si explicare a Legii cãtre popor (Neemia 8:1-18).

Mesajul cãrtii: Neemia este un exemplu de dedicatie si dãruire. El a fost gata sã lase prestigiul si confortul de la curtea împãratului Artaxerxe pentru a participa la reconstructia materialã si la restaurarea religioasã a poporului sãu. Neemia a realizat o lucrare monumentalã într-un interval record de timp. Acest om a fost un geniu al administratiei si organizãrii. Un studiu al metodelor folosite de el este un izvor de inspiratie pentru conducãtorii din toate timpurile. El a fost un om al rugãciunii, al credintei, al curajului si al actiunii. Comentînd viata lui Neemia am putea spune: „Doamne, fã-ne spirituali în întregime, dar lasã-ne plini de naturalete si mai ales de spirit practic!".

SCHITA CÃRTII

I. RECONSTRUIREA ZIDULUI l - 6
a. Situatã Ierusalimului, 1:1-3
b. Reactia lui Neemia, 1:4
c. Rugãciunea lui Neemia, 1:5-11
d. Plecarea la Ierusalim, 2:1-10
e. Îmbãrbãtarea poporului, 2:11-20
f. Repartizarea sectoarelor, 3:1-32

g. Rezistenta în fata atacurilor
Atacul batjocorei, 4:1-6
Atacul prin fortã, 4:7-23
Atacul nedreptãti, 5:1-19
Atacul compromisului, 6:1-4
Atacul înselãciunii, 6:10-14

h. Terminarea lucrãrii, 6:15-7:4

II. REFORMA RELIGIOASÃ 7-13
a. Reînregistrarea poporului, 7:5-73
b. Recitirea Legii, 8:1-8
c. Rãspunsul poporului, 8:9-18
d. Pocăinţă poporului, 9:1-38
e. Refacerea legãmîntului, 10:1-39
f. Repopularea oraselor, 11:1-12:26
g. Rededicarea zidurilor, 12:27-47

h. Reforme religioase
În relatiile cu ne-evreii, 13:1-3
În relatiile cu preotimea, 13:4-14
În relatia cu Sabatul, 13:15-22
În relatiile de cãsãtorie, 13:23-31