Maleahi

Cartea lui Maleahi este ultima carte a Vechiului Testament. Maleahi este ultimul glas care rãsunã în Israel înainte ca vocea profetilor sã amuteascã pentru cîteva sute de ani.

Titlul: Cartea poartã numele autorului ei. „Maleahi "este un derivat de la „Mal-ac-Iah"care se poate traduce prin „Mesagerul lui Iehova".

Autorul: Profetul Maleahi a fost ridicat de Dumnezeu în Israel la putin timp dupã activitatea desfãsuratã în Ierusalim de Neemia. Personalitatea si familia profetului sînt complet necunoscute. Asa cum îl aratã si numele, profetul este important numai pentru mesajul pe care-l poartã, nu si prin sine însusi.

Data: Cu sigurantã cã ne aflãm dupã revenirea evreilor în Ierusalimul lui Iuda, la suficient timp dupã activitatea lui Neemia pentru ca poporul sã o fi luat iarãsi pe cãi gresite. Zelul preotilor si al poporului se stinsese. Activitatea religioasã cãzuse iarãsi pradã formalismului (Mal. 3:14) si acesta incomplet si neconform Legii (Mal l: 14). Ultima datã cunoscutã despre activitatea lui Neemia îri Ierusalim a fost anul 430 î.Cr. asa cã trebuie sã plasãm misiunea lui Maleahi la putin timp dupã aceastã datã, probabil între anii 420- 397 î.Cr.

Contextul istoric: Data la care Dumnezeu l-a ridicat pe Maleahi în Israel este legatã direct de profetia rostitã de Daniel asupra Ierusalimului. Dacã vã aduceti aminte, profetului i se spusese cã asupra Ierusalimului vor trece pînã la vremea sfîrsitului 70 de sãptãmîni de ani (Dan. 9:24). Exprimarea lui a pãrut putin neclarã si inutil complicatã prin felul în care a fãcut el enumerarea acestor sãptãmîni: „Vor trece sapte sãptãmîni; apoi... sasezeci si douã de sãptãmîni" (Dan. 9:25). Ce a fost asa de important dupã primele sapte sãptãmîni pentru ca proorocul sã marcheze acea „bornã" din scurgerea vremii? Este greu sã gãsim un alt rãspuns mai bun decît faptul cã la „sapte sãptãmîni" de ani în Israel a încetat activitatea profeticã. Mesajul rostit de Maleahi a fost evenimentul care a marcat scurgerea primelor sapte sãptãmîni de ani din calendarul profetic hotãrît de Dumnezeu asupra Israelului.

Problemele din vremea lui Maleahi seamãnã foarte mult cu cele întîlnite de Neemia în activitatea lui: o preotie coruptã (Mal. 1:6; Neemia 13:1-9), neglijarea dãrniciei cãtre casa Domnului (Mal. 3:7; Neemia 13:10-13) si cãsãtorii încheiate cu femei din afara Israelului (Mal. 2:10-16; Neemia 13:23-28).

Continutul scrierii: Scrisã în forma clarã a unui dialog între Dumnezeu si evrei, cartea lui Maleahi este un „apel" insistent la pocãintã si la întoarcerea la Dumnezeu. Profetia se împarte simetric în douã pãrti: în primele douã capitole apelul la pocãintã este motivat de starea prezentã a poporului, iar în ultimele douã capitole chemarea la pocãintã este motivatã de venirea „zilei Domnului".

Cuvinte cheie si teme caracteristice: Întreagã cartea este un manifest împotriva îndepãrtãrii de Dumnezeu. Textul ei poate fi folosit foarte bine pentru a-i trezi pe cei care s-au „rãcit" în sentimentele lor fatã de Domnul. Punctul culminant al profetiei este Maleahi 3:1, 2: „Iatã voi trimite pe solul Meu; el va pregãti calea înaintea Mea. si deodatã va intra în Templul Sãu Domnul pe care-L cãutati: Solul legãmîntului pe care-L doriti;... Cine va putea sã sufere însã ziua venirii Lui? Cine va rãmînea în picioare cînd Se va arãta El?"

Maleahi întinde mîna peste aproximativ patru sute de ani si leagã Vechiul Testament de Noul Testament prin vestirea lucrãrilor lui Ioan Botezãtorul si ale Domnului Isus.

Numirea de „mesager al lui Iehova" i s-a potrivit de minune lui Maleahi, dar tot la fel de bine prin „sol al Domnului" poate fi subînteles Ioan Botezãtorul si chiar Domnul Isus.

Cuvînt de încheiere: Se cuvine sã subliniem cîteva lucruri care-l fac pe Maleahi: omul care închide canonul Vechiului Testament:

1. Cartea lui se încheie cu un cuvînt semnificativ pentru starea în care a ajuns poporul sub administratia Legii Mozaice: „blestem" (Mal. 4:6). Neascultarea evreilor a atras asupra lor dezlãntuirea pedepsei. Trebuia ca Cineva sã vinã si sã înlãture acest blestem care apãsa greu asupra poporului.

2. Profetia lui Maleahi contine anuntarea venirii Domnului Isus (Mal. 3:1-3). El este Cel ce „s-a fãcut blestem pentru noi" lãsîndu-se sã fie atîrnat în locul nostru pe lemnul Crucii.

3. Maleahi publicã un avertisment pentru toti cei ce asteaptã ziua Domnului. Existã pericolul asteptãrii Domnului într-o atitudine gresitã. Scepticismul, indiferenta si formalismul sînt semnele ei caracteristice.

4. Maleahi anuntã preocuparea lui Dumnezeu pentru cei care nu-L uitã (Mal. 3:15-18). „O carte de aducere aminte a fost scrisã înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, si cinstesc Numele Lui".

Cartea lui Maleahi se încheie într-o atmosferã de neglijentã si necinstire a Numelui lui Dumnezeu. Doar membrii unei „rãmãsite" mai vorbesc unul cu altul soptind încet: „stii cã El vine?" „Da, stiu!" Dumnezeu nu-i uitã pe acestia si-i noteazã pentru binecuvîntarea lor vesnicã.

SCHITA CÃRTII

I. PRIMUL APEL 1-2
a. Grija pãrinteascã, 1:1-5
b. Înselãciunea, 1:6-14
c. Necredinciosia, 2:1-9
d. Cãsãtorii nepermise, 2:10-12
e. Divorturi, 2:13-16
f. Obrãznicie, 2:17

II. AL DOILEA APEL 3 – 4
a. Venirea Solului Domnului, 3:1-6
b. Hotie, 3:7-12
c. Arogantã, 3:13-15
d. „Rãmãsita credincioasã", 3:16-18
e. Ziua Domnului, 4:1-6