Speranţă în vremuri grele

Lumea pe care o dorim cu toții, obișnuia să fie realitatea (Geneza 1) și într-o bună zi va fi din nou realitatea (Apocalipsa 22). Ce nu a mers bine între timp? De ce există păcat, suferință, boli și lupte? Geneza 3: 1-24 ne arată de ce lumea este defectă.

Impactul din Geneza 3:1-24 nu s-a limitat doar la Adam și Eva, ci la copiii lor și la toată creația. Romani 8:18-23 explică modul în care toată creația a fost supusă deșertăciunii datorită blestemului venit prin păcat și faptul că geme așteptând răscumpărarea. Dezastrele și bolile sunt uneori doar o parte a vieții într-o lume imperfectă.

Există o dramă nevăzută care rulează în culise, o realitate spirituală la fel de autentică ca și ceea ce putem vedea și atinge. Dumnezeu are dușmani și acei dușmani doresc să-l rănească pe Dumnezeu și pe oamenii Lui, dar Dumnezeu este suveran prin toate acestea!

Ceea ce se poate vedea despre Dumnezeu (puterea veșnică și înțelepciunea Sa) este evident doar privind creația, dar, umanitatea, în loc să învețe de la revelația generală a lui Dumnezeu își acoperă urechile. Prin respingerea lui Dumnezeu, omenirea invită aceste dezastre asupra ei înseși.

Lucrul înviorător pentru noi este că în mijlocul vremurilor grele, Dumnezeu este întotdeauna destoinic să-Și slăvească numele!

Depravarea a controlat această lume încă de când Adam a căzut în păcat în Geneza 3, dar în Isus, acel ciclu este anulat și putem avea viață în EL ca parte a unei noi umanități. Dumnezeu sfărâmă ciclul și face toate lucrurile noi!

Mântuirea pe care Dumnezeu a adus-o în această lume, eliberarea de desfrânare și păcat, a venit prin zdrobirea substitutivă a lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Chiar și în rătăcirea noastră îndărătnică, Dumnezeu este plin de har, de milă și de compătimire. Faptul că suntem păcătoși nu ar trebui să ne arunce într-o capcană de auto-izolare prin auto-disprețuire, ci ar trebui să ne conducă înapoi la Tatăl. Ne așteaptă cu brațele deschise!

Lumea la care cu toții sperăm sunt cerurile noi și pământul nou care se află la orizont. Răspunsul lui Dumnezeu la starea noastră decăzută este să facem toate lucrurile noi. El face o lucrare minunată și o va duce la bun sfârșit!

Isus oferă cuvinte de încurajare în mijlocul îngrijorărilor vieții.

Să ignori vocea lui Dumnezeu este în cel mai bun caz o nebunie și în cel mai rău caz o catastrofă. Nu trebuie să fim oameni care doar învață mai multe despre ceea ce spune Dumnezeu. Este crucial să fim oameni care ascultă și se supun vocii Lui!

Ce îți spune Dumnezeu?

Cel mai mare bine pe care îl putem face pentru oricine este să împărtășim adevărul lui Isus care ne-a transformat din interior spre exterior. Aceasta nu este un ordin pentru păstori, predicatori, superstaruri, ci pentru toată lumea. Oamenii au nevoie de Isus și El vrea ca tot mai mulți oameni să-L urmeze! Trebuie să îi auzim cuvintele, sa-i ascultăm vocea și să împărtășim cu ceilalți.