Foametea cauzată de neiertare

Iertarea nu este doar un act unic, ci un mod de viață, menit să aducă peste noi orice binecuvântare în Hristos. „Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri” (Matei 5:44-45) Potrivit lui Isus, iertarea nu este o chestiune de a alege pe cine să iertăm şi pe cine nu. Nu putem spune: „M-ai rănit prea mult pentru a te putea ierta.” Hristos ne spune: „Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată
mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?” (5:46)
Indiferent faţă de cine aveţi ceva împotrivă, dacă veţi continua în felul acesta, veţi ajunge la amărăciune care va otrăvi toate aspectele vieții voastre. Neiertarea aduce cu sine o foamete spirituală, o slăbiciune și o pierdere a credinței care îi afectează pe toți cei din cercul tău. Iertarea transformă vieți, cauzând deschiderea ferestrelor din ceruri. Ea ne umple paharul de binecuvântare spirituală până la limită, cu pace, bucurie și odihnă abundentă în Duhul Sfânt. Învățătura lui Isus cu privire la acest subiect este foarte specifică și dacă vrei să te aflii în domeniul minunat al binecuvântării, ascultă-I cuvintele.„Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.” (Matei 6:14-15) Nu vă înşelaţi! Dumnezeu nu face o înțelegere cu noi aici, spunând: „Pentru că i-ai iertat pe alții, te voi ierta şi Eu pe tine.” Mai degrabă, Isus spune: „Mărturisirea deplină a păcatului îţi cere să-i ierți pe ceilalți. Adevărata pocăință înseamnă a mărturisi și a părăsi orice nelegiuire, crucificând orice urmă de amărăciune față de ceilalți.”„Iertaţi, şi vi se va ierta. Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.” (Luca 6:37-38) Acest lucru merge mână în mână cu fericirile din aceeași predică: „Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă.” (Matei 5:7) El vrea să-i iertaţi pe ceilalți pentru a vă putea strămuta în binecuvântările și bucuria de a-I fi copii.