De ce harul de la Neamuri NU se va lua?

Nu voi uita niciodată că acum mulți ani în urmă, un predicator de la amvonul bisericii a spus răspicat că dacă cineva îi arată textul unde scrie că harul va fi luat de la Neamuri, el se lasă de predicat.
Cu nesaț am deschis Biblia la Romani 11:25 unde știam că este scris ceva de genul, și pregătit să-i dau textul...surpriză, textul nu era! Am răsfoit mult, m-am chinuit sa găsesc...însă textul nu exista, decât în cântări sau predici de la amvon.
A fost un șoc real pentru mine, eram convins de existența lui, cântam cântări cu acest subiect "Simțim încet cum harul de la Neamuri se tot ia..." auzeam predici frecvente cu harul luat și neputința de-a ne pocăi dacă rămânem pe pământ după Răpire...însă abea atunci am simțit pe pielea mea, ce înseamnă să crezi un lucru, fără argument biblic clar!

Și totuși, de ce mulți susțin aceasta?

Simplu, pentru că unii din neatenție au interpretat un pasaj din Biblie greșit, iar majoritatea l-au luat de bun augur...cum nu mulți au obiceiul celor din Berea, să meargă acasă să citească atent dacă ceea ce se predică în sinagogă este conform textului sacru, avem astfel de devieri în învățătură! Iar aceasta, cu harul și Neamurile e una din ele...

Care este textul de unde s-a plecat?

În capitolul 11 din Romani, apostolul pune în discuție starea actuală a poporului Israel și starea lui viitoare. Dumnezeu a îngăduit împietrirea Națiunii Sfinte, ca astfel Neamurile să fie salvate...însă în viitor, când acest tainic număr al Neamurilor va fi completat, atunci Israel, va fi primit înapoi iar întoarcerea lui va fi "viață din morți" vs.15
Îndemnul apostolului era ca Biserica să nu se mândrească, pentru că statul ei este de "altoi" în pom, tulpina fiind sacră! Pe fundalul acesta apare ideea de mântuire a Israelului, când Neamurile vor completa numărul misterios.
Însă în acest capitol, cum dealtfel niciunde în Biblie, nu ni spune că harul va fi luat! Harul nu este o energie, o putere, o simțire în rugăciune...ca în viitor acesta să dispară!
Harul este hotărârea de iertarea a lui Dumnezeu, oferind salvarea omenirii în dar, gratis, fără bani, favoruri, părtinire, sex sau naționalitate...orice om care crede în Fiul Lui, este iertat, spălat de păcatele lui, reînnoit, umplut cu prezența Lui...iar toate acestea sunt nu prin meritele noastre, ci sunt date în dar! Acest dar, este numit în termeni biblici Har!!!

Va exista o perioadă în care oamenii vor vrea sa fie mântuiți și nu vor putea?

Ideea continuă și spune: dacă numărul deplin al Neamurilor a fost completat, e logic ca peste acel număr nimeni nu va fi mântuit! Exista o cifra, zic mulți, peste care odată trecut, nimeni nu va mai putea fi mântuit! Însă Români 11:25 nu face aceasta subliniere, ci ne spune doar că Israel va fi mântuit.
Ceea ce se spune de la amvon frecvent, că Biserica va fi răpită, va începe Necazul cel Mare, va apărea Anticrist și Israel va fi mântuit...iar în această perioadă oamenii ce vor vrea să se pocăiască nu vor putea, pentru că harul s-a dus la Israel...toate sunt interpretări forțate ale unor texte din Apocalipsa, combinate cu pasaje decontextualizate din toată Biblia.
Problema e că Biblia nu afirmă clar nici măcar dacă Biserica va fi răpită înainte de Necazul cel Mare, darămite să spună dacă oamenii care vor căuta mântuirea nu o vor găsi...aceste idei sunt mai mult decât forțate, sunt la limita cu învățăturile false!
Ele pleacă de la interpretări de genul: în 2Tes.2 apostolul ne spune că taina faradelegii a și început să lucreze, trebuie doar ca acel ce o oprește acum să fie luat din calea ei. Cine este cel care opreste și stă în calea ei? Biserica sau Duhul Sfânt, zic majoritatea...după ce Biserica va fi răpită, atunci Anticrist va apărea și își va dezlănțui puterile.
Oare? Din moment ce nu ni se spune cine este cel ce oprește taina faradelegii, aș putea eu să fac o doctrină pe seama a 2Tes.2 ???
Fie că ești premilenist, postmilenist, amilenist...pretribulaționist, midtribulaționist sau posttribulaționist, trebuie sa admiți că există anumite limite de cunoștință, exista un "nu stiu" biblic și teologic, și că Biblia pune accentul pe partea ascultării mai mult decât pe "vremi și soroace".

De ce unii predică cu atâta vervă despre o perioadă în care oamenii nu se vor mai putea pocăi?

Sincer, nu știu! Probabil pe motiv că îl sperii pe om legat de ideea că dacă acum nu se pocaiește mâine nu se știe dacă mai poate, prin aceste motivații îl determini să se pocăiască!
Crezi că un om se pocaiește în prezent gândindu-se că în viitor nu va mai putea??? Dacă acum nu are toate motivele, că sunt cu miile, crezi că o idee legat de viitor îl va determina?
Cert este, că prin interpretări greșite, texte forțate, pasaje decontextualizate, nu vom putea determina un om spre decizii importante.
Escatologia predicată de la amvoane astăzi, e săracă în idei, trunchiată, știrbită, în multe puncte eronată. Iar această idee escatologică, harul va fi luat de la Neamuri, este una din multele ce împovărează poporul cu convingeri și idei greșite.
Biblia ne învață că singurul moment când omul nu mai are Har, este după moarte...când va trebui să fie judecat după binele sau răul făcut când trăia!
Mântuitorul face o precizare, că atunci când Evanghelia va fi predicată fiecărei făpturi de sub soare, va veni sfârșitul. Să nu fie oare aceeași idee și în Romani 11:25 ? Numărul va fi completat și atunci va fi sfârșitul?

Exact, nu știm...dar cert este  oriunde va merge Evanghelia, va mântui prin har...și harul, va fi astfel până la sfârșit!