2022 - Înfruntarea momentelor grele - Sala de așteptare


Cu toții am auzit că oamenii folosesc expresia „între timp” în timp ce așteaptă ceva. Atunci când suntem în sala de așteptare, acest „între timp”, așteptând o vindecare sau un miracol, sună destul de răutăcios, nu-i așa?
Așadar, ce facem între timp? Cum ne păstrăm credința și încrederea că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu putem vedea asta?
Iată câteva sugestii pentru noi toți în timp ce ne aflăm în mijlocul acestei lupte:
-Laudă-L chiar și atunci când suferi
Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face atunci când suferim este să-L slăvim pe Dumnezeu. El este demn de laudă în fiecare zi. Când ne gândim la tot ce a făcut pentru noi și la eternitatea pe care o vom petrece cu El, cum am putea să nu facem asta? Concentrează-te pe atributele lui Dumnezeu - El este fără sfârșit, neschimbător, atotputernic, perfect, milostiv, îndurător și este peste tot (omniprezent) în orice moment. Îl glorificăm și slăvim pe Dumnezeu înainte să ieșim din necaz sau să primim ceea ce ne dorim.
-Continuă să te ridici
În mijlocul acestei dureri, este posibil să vezi doar slăbiciunile tale, nu și puterea spirituală care crește în tine sau cât de puternic devii. Dar de fiecare dată când te rogi, te închini, citești cuvântul Lui Dumnezeu și ai încredere în promisiunile Sale, duhul tău se întărește. În slăbiciunea noastră, puterea Lui este perfectă. Mulți spun că încercările ne întăresc sau ne distrug. Ai încredere că cele prin care treci te întăresc.
-Deschide-ți inima
Toată durerea pe care o porți în suflet nu îl sperie pe Dumnezeu. El îți poate gestiona întrebările, temerile și chiar furia. Continuă să te apropii de El. Încercările ne pot face să ne ținem strâns sau să fugim de Cristos. Rămâi lângă El. S-ar putea să nu înțelegi de ce această greutate este încă prezentă în viața ta. Acesta este momentul în care pui în practică adevărul pe care l-ai învățat atunci când nu aveai nici un fel de greutăți. Este un obicei zilnic de supunere și încredere.
-Nu uita de eternitate
Trebuie să ne concentrăm asupra eternității. Atunci când ne concentrăm pe ceea ce vedem, ne concentrăm pe ceva temporar. Este nevăzut, modul în care lucrează Dumnezeu în spatele evenimentelor din viața noastră, care durează o veșnicie. Dumnezeu realizează ceva în noi, prin noi, pentru noi, și da, chiar și cu noi. Să alegem să dăm dovadă de răbdare în timp ce vedem cum planul Său perfect a fost finalizat.
Pe măsură ce ești în perioada de așteptare, nu-ți fie frică să arunci o privire înapoi la ceea ce ai făcut până acum. Pentru că ai progresat. Și apoi, continuă cu pasul următor. Nu știi niciodată când te vei trezi și vei vedea că această perioadă spirituală tumultoasă s-a oprit. Ziua în care crezi că ai ajuns la capătul puterilor poate fi chiar ziua în care ai reușit să biruiești tot.

Proverbele 3:5-6 -- Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale, și El îţi va netezi cărările.

Romani 8:17-18 -- Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviţi împreună cu El. Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.

Romani 8:35-39 -- Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca niște oi de tăiat.” Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 12:12 -- Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.

2Corinteni 4:16-18 -- De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.

2Corinteni 5:7 -- pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere.

2Corinteni 12:9-10 -- Și El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare.

Filipeni 4:6-7 -- Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus.

Filipeni 4:13 -- Pot totul în Hristos, care mă întărește.

Iacov 1:12 -- Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

1Petru 4:12-13 -- Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi, dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi și să vă veseliţi și la arătarea slavei Lui.