2Timotei

Aceastã epistolã este „cîntecul de lebãdã" al lui Pavel.

Titlul: În originalul grec, cartea poartã numele: „Pros Timotheon B" - „Cãtre Timotei B". Pentru descrirea raportului dintre Pavel si Timotei vã rugãm sã cititi introducerea la „1 Timotei".

Autorul: Cel ce scrie aceste rînduri duioase este Pavel, „tatãl spiritual" al lui Timotei si al atîtor altora. Bãtrîn, obosit, bolnav si aflat aproape de clipa plecãrii lui la Domnul, apostolul se mai apleacã încã o datã asupra foii si scrie cu „lacrimi de suflet" o epistolã de dragoste crestinã.

Data: Dupã eliberarea lui Pavel din prima lui detentie în închisoarea din Roma (Fapte 28:30), apostolul cãlãtoreste prin Efes (1 Tim 1:3), Creta (Tit 1:5), Nicopoli (Tit 3:12), Milet (2 Tim 4:20) si Troa (2 Tim. 4:13). Pavel avea însã de împlinit o profetie (Fapte 21:11-13), asa cã drumurile vietii lui îl duc iarãsi în închisoarea Romei (2 Tim. l:16-17), unde îsi asteaptã judecata si executia (2 Tim. 4:6-8). Datele acestea fixeazã timpul scrierii celei de a doua epistole cãtre Timotei cam prin anul 66 d.Cr. spre sfîrsitul domniei împãratului roman Nero.

Contextul scrierii: Închisoarea este ultimul loc din care ne-am putea astepta sã primim o scrisoare de încurajare, iar condamnatul la moarte este ultimul om din lume de la care te astepti sã auzi cuvinte de îmbãrbãtare. Totusi, situatiile acestea paradoxale s-au petrecut întocmai cu Timotei si cu Pavel.

Continutul scrierii: Aceastã ultimã epistolã scrisã de Pavel este un mesaj de întãrire si încurajare din partea apostolului pentru mai tînãrul si mai timidul sãu colaborator aflat în continuare la Efes. Departe de a se considera un învins, Pavel, ca un veritabil soldat al crucii, îi mai face ultima instructie lui Timotei. Veteranul predã armele recrutului înainte de lãsarea sa la vatrã (2 Tim. 4:6, 18).

Cuvinte cheie si teme caracteristice: Tema întregii cãrti poate fi luatã din expresia: „un bun ostas al lui Cristos" (2 Tim. 2:3). Alte teme importante din epistolã sînt: „Inspirarea Scripturilor" (2 Tim. 3:16-17), credinciosie pînã la capãt (2 Tim. 8-9), „cununa neprihãnirii" (2 Tim. 4:6-8), mîntuirea finalã (2 Tim. 4:18). Nicãieri în altã carte a Noului Testament nu gãsim o descriere mai amãnuntitã a stãrii caracteristice a omenirii la vremea sfîrsitului (2 Tim. 3:1-9; 4:3-4).

SCHITA CÃRTII
Chemare la credinciosie

Introducere, 1:1-2

I. Adevãratul lucrãtor si încercãrile prezente 1-2

Chemãri personale:
a. „înflãcãreazã", 1:6
b. „Sã nu-ti fie rusine de mãrturisirea Domnului", 1:8
c. „întãreste-te", 2:1
d. „sufere", 2:3
e. „adu-ti aminte de Domnul", 2:8
f. „adu-ti aminte de exemplul meu", 1:12; 2:9-10; 4:5-8

Chemãri pastorale:
a. „adu-le aminte", 2:14
b. „roagã-i fierbinte", 2:14
c. „împarte drept Cuvîntul adevãrului", 2:15
d. „fereste-te de vorbãriile goale", 2:16
e. „fereste-te de întrebãrile nebune", 2:23

II. Adevãratul lucrãtor si încercãrile viitoare 3-4

Chemãri personale:
a. „fereste-te de relele lumii", 3:1-13
b. „rãmîi în Cuvîntul Domnului", 3:14-15
c.„adu-ti aminte de pilda mea", 3:10-11
d. „adu-ti aminte de Scripturã", 3:16-17

Chemãri pastorale:
a. „propovãduieste Cuvîntul", 4:2
b. „rabdã suferintele", 4:5
c. „fã lucrul unui evanghelist", 4:5
d. „împlineste-ti bine slujba", 4:5
e. „adu-ti aminte de judecata si de împãrãtia viitoare", 4:1
f. „adu-ti aminte de cununa rãsplãtirii", 4:8

Încheiere, 4:9-22