2Cronici

Cartea 2 Cronici este o dizertatie istoricã pe tema: Soarta unei natiuni depinde de atitudinea ei fatã de Domnul. Cazul studiat este: „Împãrãtia lui Iuda".

Titlul: Cartea este continuarea lucrãrii începute în cea dintîi carte a Cronicilor.

Autorul: Continutul Cronicilor se terminã brusc cu o frazã întreruptã la jumãtate (2 Cron. 36:23). Continuarea ei se poate gãsi în primele versete ale cãrtii lui Ezra, cãrturarul (Ezra 1:2-4). Concluzia fireascã ce se poate trage din aceastã „coincidentã" este cã ambele cãrti au acelasi autor, desi numai cea din urmã îi poartã numele.

Data: Dupã darea edictului lui Cir care a permis reîntoarcerea evreilor în Israel, probabil între anii 450-425 î.Cr. (1 Cron. 3:16-24; 9:1)

Continutul cãrtii: 2 Cronici este o carte tragicã cu un început glorios, dar cu un final teribil. Primele 9 capitole ne redau cei 40 de ani de domnie ai lui Solomon. Restul capitolelor se concentreazã asupra istoriei împãrãtiei lui Iuda pînã în vremea robiei babiloniene. Nu este cazul sã zãbovim aici asupra fiecãruia dintre cei 20 de împãrati care s-au succedat la tronul Ierusalimului. Este suficient sã spunem cã ei sînt analizati de autor prin prisma relatiei personale pe care au avut-o ei cu Domnul. Ascensiunea sau declinul împãrãtiei lui Israel nu s-au datorat factorilor economici sãu politici, ci stãrii lor spirituale în legãtura lor cu Dumnezeu: „si în timpul cînd a cãutat pe Domnul, Dumnezeu l-a fãcut sã propãseascã" (2 Cron. 26:5), „Iotam a ajuns puternic, pentru cã si-a urmat necurmat cãile înaintea Domnului, Dumnezeului sãu" (2 Cron. 27:6), „Ahaz... El n-a fãcut ce este bine înaintea Domnului... Domnul, Dumnezeu l-a dat în mîinile împãratului Siriei" (2 Cron. 28:1-5).

Într-un sens foarte larg, Israelul, ca popor, este prezentat în cãrtile Cronicilor ca si „casa lui Iehova". Dumnezeu îi spune lui David: „Domnul îti va zidi o casã" (1 Cron. 17:10). Tot ceea ce se întîmplã în popor este în functie de atitudinea lor fatã de Dumnezeu si ca urmare a binecuvântãrilor sau pedepselor pe care le trimite El asupra natiunii: „Cãci voi cinsti pe cine Mã cinsteste, dar cei ce Mã dispretuiesc, vor fi dispretuiti" (1 Sam. 2:30).

Cuvinte cheie si teme caracteristice: Toatã actiunea istoricã poate fi grupatã pe douã coloane în fruntea cãrora se poate scrie: „ascultare" si „neascultare". Cronicile sînt lectii pedagogice pentru copiii lui Dumnezeu din toate timpurile.

Mesajul peste veacuri: A fost adevãrat atunci si este adevãrat si acum; este adevãrat pentru neamuri întregi si este adevãrat pentru fiecare om în parte: Cea dintîi si cea mai de cãpetenie datorie a oricãrui tron este o bunã relatie cu templul. Spusã în cuvintele nemuritoare ale Domnului Isus aceastã axiomã sunã asa: „Cãutati mai întîi împãrãtia lui Dumnezeu si neprihãnirea Lui, si toate celelalte lucruri vi se vor da pe "deasupra" (Matei 6:33).

SCHITA CÃRTII

I. DOMNIA LUI SOLOMON I- 9
a. Împãratul Solomon, 1:1-17

TEMPLUL LUI SOLOMON
Pregãtiri pentru Templu, 2:1-18
Construirea Templului, 3:1-4:22
Dedicarea Templului, 5:1-7:22

b. Faima lui Solomon, 8:1-9:29
c. Moartea lui Solomon, 9:13-28

II. ÎMPÃRATII LUI IUDA, 10-36

a. ROBOAM
Roboan produce dezbinarea, 10:1-19
Roboam slujeste Domnului, 11:1-23
Roboam pãrãseste pe Domnul, 12:1-16

b. Abia, 13:1-22
c. Asa, 14:1-16:14

d. IOSAFAT
Reforma religioasã, 17:1-19
Alianta cu Ahab, 18:1-19:3
Alte reforme, 19:4-11
Biruinta asupra lui Moab si Amon, 20:1-30
Ultimele lui zile, 20:31-37

e. Ioram, 21:1-20
f. Ahazia, 22:1-9
g.Atalia, 22:10-23:15
h. Ioas, 23:16-24:27
i. Amatia, 25:1-28
f. Ozia, 26:1-23
j. Iotam, 27:1-9
k. Ahaz, 28:1-27

l. EZECHIA
Trezirea spiritualã, 29:1-31:21
Biruinta asupra asirienilor, 32:1-23
Ultimele lui zile, 32:24-33

m. Manase, 33:1-20
n. Amon, 33:21-25
o. Iosia, 34:1-35:27
p. loahaz, 36:1-4
r. Ioiachim, 36:5-8
s. Ioiachin, 36:9-10
s. Zedechia, 36:11-21

III. DECRETUL LUI CIRUS 36:22-23